Wat is 2toDrive?

Wat is 2toDrive?

Het experiment 2toDrive heeft als doel om jongeren meer rijervaring op te laten doen voordat ze zelfstandig achter het stuur zitten en hierdoor de verkeersveiligheid te vergroten. Door mee te doen aan 2toDrive kunnen jongeren al vanaf 17 jarige leeftijd het rijexamen afleggen. Na het behalen van het rijbewijs mag de jongere tot zijn 18ealleen de weg op onder begeleiding van een coach.

2toDriver en Coach

2toDrive is op dit moment nog een experiment waarbij jongeren eerder hun rijbewijs kunnen halen om daarna tot hun 18e verjaardag onder begeleiding van een coach rijervaring op te doen. Jongeren en beginnende bestuurders zijn door minder rijervaring vaker betrokken bij ongelukken dan ervaren bestuurders. 2toDrive (rijden onder begeleiding) zorgt ervoor dat beginnende bestuurders onder relatief veilige omstandigheden alvast die rijervaring op kunnen doen.

Op 1 november 2017 eindigt het experiment en wordt 2toDrive is een definitieve regeling omgezet.

Waarom rijden onder begeleiding?

Uit onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat bij 20% van alle ernstige ongevallen, jongeren betrokken zijn. Dit terwijl de groep beginnende bestuurder maar een klein deel (8%) uitmaakt van alle weggebruikers. Naar verhouding zijn jongeren dus veel vaker betrokken bij ongelukken. Door 2toDrive hoopt het Ministerie van IenM dat het aantal ongelukken in Nederland teruggedrongen wordt.

Waarom 2toDrive in Nederland?

De SWOV heeft berekend dat wanneer 2toDrive in Nederland wordt ingevoerd dat dit kan leiden tot 16 verkeersdoden minder op jaarbasis. In Duitsland is een soortgelijk experiment gedaan en daaruit blijkt dat de jongeren 30% minder ongevallen veroorzaken en 20% minder overtredingen begaan nadat ze hebben gereden met een coach.

Hoe werkt het?

  • Vanaf 16 jarige leeftijd mogen jongeren het theorie-examen afleggen. Het theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig.
  • Vanaf 16,5 jaar mag gestart worden met het volgen van rijlessen.
  • Vanaf 17 jaar mag het rijexamen B afgelegd worden.
  • Nadat het rijbewijs behaald is mag de jongere tot 18 jaar alleen rijden onder begeleiding van een ervaren coach.
  • Vanaf 18 jaar mag de jongere zelfstandig de weg op.

Naast de jongeren hebben de coaches een belangrijk aandeel in 2toDrive. Zonder coaches, geen 2toDrive. Het coach filmpje geeft een beeld van wat je als coach van 2toDrive kunt verwachten. Bekijk het filmpje via de video pagina.

Waarom meedoen

Nadat de jongere het rijbewijs heeft behaald begint het begeleid rijden. De coach fungeert als een aanspreekpunt voor de jongere en coacht waar nodig. De coach geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. In het buitenland is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van een coach een matigende en beschermende invloed op jongeren heeft.

2toDriver en Coach

Do’s en Don’ts voor een coach

Do’s voor een coach:

•    De coach helpt en adviseert de jongere tijdens het rijden
•    De coach deelt zijn ervaringen in het verkeer
•    De coach helpt de jongere om vooruit te kijken
•    De coach helpt de jongere om situaties in te schatten
•    De coach fungeert als aanspreekpunt

Don’ts voor een coach:

•    Er is geen sprake van rijles geven, de jongere heeft het rijbewijs al behaald
•    Het is de rol van de coach om te adviseren, niet om te bekritiseren
•    De coach is niet onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen tijdens het begeleiden
•    De coach is de afgelopen vier jaar niet strafrechtelijk veroordeeld voor een ernstige verkeersovertreding
•    De coach heeft geen alcoholslot op zijn auto
•    De coach heeft de afgelopen vier jaar geen educatieve maatregel door het CBR opgelegd gekregen

Bekijk hier de eisen waar een coach aan moet voldoen.

Wat moet een coach doen om deel te nemen aan 2toDrive?

De coach meldt zich aan door aan te geven dat hij op de begeleiderspas van de jongere wil komen te staan. De coaches melden zich eerst aan. Voor het inloggen gebruikt de coach zijn eigen DigiD.  Na het inloggen vult de coach het BSN nummer van de jongere in. De coach krijgt via de e-mail bericht wanneer zijn aanvraag is goedgekeurd. De coach kan zich via deze pagina aanmelden.

Pas wanneer alle coaches zich aangemeld hebben (minimaal 1 en maximaal 5) kan de jongere de begeleiderspas aanvragen via deze pagina.